Tragac

Monday, 17 August 2015 13:45

Ukinuli ćirilicu u Vukovaru

Written by
Rate this item
(0 votes)

 VUKOVAR - Vukovarsko Gradsko vijeće većinom glasova izglasalo je u ponedjeljak izmjene gradskog Statuta po kojima nisu predviđene dvojezične table na gradskim ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama u Vukovaru.

 

Izmjenama Statuta trebala bi se ispoštovati prošlogodišnja odluka Ustavnog suda da vukovarsko Gradsko vijeće u roku godine dana riješi pitanje dvojezičnosti u tome gradu. 
 
Za izmjene je glasovalo deset vijećnika vladajuće koalicije HDZ-HKS uz podršku vijećnice HDSSB-a Slavice Jelinić, koja je osigurala presudni glas za prihvaćanje izmjena Statuta, a protiv ili suzdržano bilo je deset vijećnika iz redova SDP-a, SDSS-a, HNS-a i SNS-a. 
 
Izmjenama Statuta su usvojene dvije odluke - Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta te Statutarna odluka o ostvarivanju ravnopravne službene upotrebe jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara, kojom bi se postupno osiguravala individualna prava građana srpske nacionalnosti u Vukovaru. 
 
Većinom glasova odbijen je prijedlog izmjena Statuta koje je predložio Klub vijećnika SDSS-a. Nakon što su izglasane promjene Statuta sjednicu su napustili vijećnici SDP-a i HNS-a. 
 
U višesatnoj raspravi prožetoj brojnim verbalnim sukobljavanjima vladajućih i opozicionih vijećnika, tokom koje je predsjednik Vijeća Igor Gavrić (HDZ) udaljio sa sjednice vijećnicu SDP-a Biljanu Gaće i vijećnika HNS-a Nenada Bučka, čulo se niz suprotstavljenih stajališta. 
 
Vijećnici vladajuće koalicije (HDZ-KHS) branili su prijedlog izmjena Statuta koje je predložio gradonačelnik Ivan Penava (HDZ), a opozicioni vijećnici bili su jednoglasni u mišljenju da izmjene Statuta nude manje prava srpskoj nacionalnoj manjini od prava predviđenih Statutom iz 2009. godine. 
 
Izmjenama Statuta nisu predviđene dvojezične table na gradskim ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama u Vukovaru, a Gradsko vijeće obavezano je da razmatra u oktobru svake godine dostignuti stepen "razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Vukovara, te da u skladu s raspravljenim i donesenim zaključcima donosi odluku o mogućnosti, odnosno potrebi proširivanja opsega osiguranih individualnih prava pripadnika srpske nacionalne manjine koji žive u Gradu Vukovaru novim pravima". 
 
U Statut je ugrađena i obveza da Gradsko vijeće svake, a najkasnije svake druge godine, donosi dopunu Statutarne odluke kojom se pripadnicima srpske nacionalne manjine na području Vukovara priznaju prethodno dogovorena nova prava. 
 
Ustavni sud je 11. kolovoza 2014. obvezao vukovarsko Gradsko vijeće da u roku godine dana, vodeći se člankom 6. Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH, a u duhu članka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, u Statutu Grada Vukovara izrijekom propiše i uredi, za cijelo područje odnosno za pojedini dio ili pojedine dijelove područja Grada Vukovara, individualna prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu uporabu svoga jezika i pisma.

Read 1084 times

Halid & Zeljko Koncert